ПЕРЕДАВ ПОЛІЦІЇ КООРДИНАТЫ ВИЯВЛЕНИХ ПАЛІЇВ-ПОРУШНИКІВ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛІВ.

Патрулювання та фотофіксація порушень продовжиться. Орлівщина буде без диму!
Хочете палить? Готуйте гроші.

Для юридично безграмотних коментаторів, які, надивившись американські фільмів, вважають що “приватна власніть” їх захистить. Пояснюю один раз, щоб більше не відповідати на недолуги питання:

Конституція України:
Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Закон України “Про власність”
Стаття 10. Здійснення народом України права виключної власності
3. Кожен громадянин України особисто та через громадські організації, трудові колективи, органи територіального громадського самоврядування має право брати участь у розгляді Радами народних депутатів питань, пов’язаних з використанням та охороною природних ресурсів, і вимагати від інших громадян та організацій додержання правил природокористування і екологічної безпеки, а також вимагати накладення заборони на діяльність підприємств, установ, організацій, громадян, що завдають шкоди навколишньому середовищу.

Фотофіксація правопорушень:

Конституцiя України
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 3В ст.. 55 Конституції України зазначено:
«…Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань…» 4. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Основним законом, який регулює інформаційні відносини в Україні, є Закон України «Про інформацію». Стаття 20 цього закону розділяє інформацію на відкриту інформацію і інформацію з обмеженим доступом.

При цьому варто пам’ятати, що навіть якщо зйомка заборонена, така заборона не буде діяти, якщо зйомка прямо стосується інформації, перелік якої наведений в частині четвертій статті 21 закону, а саме:

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;
3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
Стаття 308 ЦКУ: Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах
3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.

Вячеслав Горобець

Напишіть свій відгук