Піщанська сільська рада планує підтримувати малий бізнес та підприємництво, але, схоже, нічого в цьому не розуміє.

Фінансово-економічний відділ планує витратити 25 тисяч гривень на семінари та рекламу для створення 0(нуль) нових робочих місць, але якомось дивним чином збільшити частку надходжень до сільського бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва за Програмою “Розвитку малого і середнього підприємництва на території Піщанської сільської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області” на 2021 – 2023 роки.

Метою програми визначено –
Створення сприятливих умов для впровадження та розвитку діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, шляхом формування дієвої системи умов, стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу громади, та збільшення його внеску в економічний і соціальний розвиток об’єднаної громади

Але спробуємо розібратись у дієвості такої програми та реальності її програмних заходів.
Серед програмних заходів вказано різні пустощі, нічого не значущі, у тому числі
– зменшення регуляторних витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
– надання розвитку у реалізації встановлених законом прав суб’єктів малого і середнього підприємництва;
– в одержанні документів дозвільного характеру та адміністративних послуг;
– упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
– розроблення та впровадження державних програм розвитку та фінансової підтримки суб’єктів підприємництва;
– залучення міжнародних організацій до кредитування суб’єктів малого і середнього підприємництва;
– створення бізнес середовища для забезпечення зайнятості молоді;
– створення умов для участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у державно-приватному партнерстві;
– стимулювання розвитку малого і середнього підприємства на селі;
– створення умов для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі;
– розвиток системи інформаційного забезпечення та подальше формування інфраструктури підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;
– популяризація підприємницької діяльності;
– створення чітких і прозорих механізмів регулювання підприємницької діяльності;
– забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу;
– поглиблення процесу легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці;
– стимулювання розвитку підприємництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучених фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів;
– створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;
– створення позитивного іміджу підприємництва, вдосконалення системи інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Що очікується від програми:
– створення робочих місць;
– формування середнього прошарку суспільства, становленню ефективного власника; зниженню соціальної напруженості;
– збільшення кількості самозайнятого населення та залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності;
– розвиток фермерських господарств;
– покращення якості обслуговування та розширення сфери надання послуг для населення завдяки поглибленню здорової конкуренції;
– зміцнення громадської думки щодо позитивного соціального статусу підприємця;
– формування і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, його соціальної відповідальності і, передусім, відповідальність перед громадою;
– поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури;
– зменшення диспропорцій у розвитку підприємництва у сільській місцевості;
– забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування;
– підвищення якості надання адміністративних послуг з метою зменшення витрат коштів і часу суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із отриманням дозвільних документів;
– поліпшення діяльності з використанням наукоємних, ресурсів та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій;
– збільшення частки надходжень до сільського бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва;
Тому й не дивно, що збільшити частки надходжень до сільського бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва, а також створення 0(нуль) робочих місць, планується (увага!) шляхом
– проведення семінарів, навчань та круглих столів для суб’єктів господарювання з вивченням нормативно-правової бази податкового законодавства, за 10 тисяч гривень
– виготовлення рекламної продукції, презентаційних матеріалів для представлення громади на форумах, семінарах, конкурсах, ярмарках тощо, за 15 тисяч гривань

Висновок:
Текст програми видає абсолютну безтолковість та некомпетентність розробника такої програми (Фінансово-економічного відділу) у питаннях бізнесу, тим більше актуальних питань щодо його розвитку.
Прикладом некомпетентності розробника – зазначення частки безробітних до працездатного наелення 1,03%, при цьому за відкритим статистичними даними середня частка безробітного населення в Україні складає 9,6%. (джерело)

Подробиці – на інтернет-сайті сільради.

Напишіть свій відгук