Надання права підпису 1-му заступнику голови було неправомірним

0
1162

Рішенням  № 10-1/VII  від 24 травня 2018р.  Піщанської сільської ради було надано  першому заступнику Піщанського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мазниці Миколі Павловичу право підпису документації сільської ради та її виконавчого комітету, за виключенням документів та актів сільської ради, які віднесені виключно до компетенції сесії та виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

Але я вважаю таке рішення неправомірним, з огляду на наступне.

Відповідно до положень  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

  • Сільський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету ( підпункт 3 пункту 4 статті 42 Закону);
  • Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі їх відсутності – секретарем сільської ради,  а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні  (пункт 16 статті 46 Закону)
  • Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою (пункт 6 статті 59 Закону)

Нагадаємо, що  сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень (пункту 5 статті 42 Закону).

Ніхто інший не несе відповідальність за дії сільського голови.

Відповідно статті 19 Конституції України,  органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прямо не визначено будь-яких прав та обовʼязків заступника сільського голови, окрім як приймати участь в роботи виконавчого комітету.

Розпорядженням  №90  від 17 липня 2018 року, а саме Розділом 3,  визначені посадові обовʼязки Першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідно статті 173 Цивільного кодексу України, у випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

Але в своєму Рішенні  № 10-1/VII  від 24 травня 2018р.  Піщанська сільська рада не конкретизувала, які саме окремі повноваження сільської ради чи виконавчого комітету делегувала першому заступнику сільського голови, керувалась  лише загальними положеннями статтей   26, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», допустила правову невизначеність такого акту органу місцевого самоврядування, а повноваження сільського голови взагалі не мала права делегувати, тому орган місцевого самоврядування перевищив свої повноваження.

Окрім того, даний документ не відповідає вимогам статті 173 Цивільного кодексу України, так як доручає  від імені територіальної громади  за спеціальними дорученнями виступати не фізичній особі чи органу самоврядування,  а посадовій особі органу самоврядування, що не передбачено законом.

Нагадаємо, що Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність (пункт 1 статті 75 Закону).

Відповідно пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,  квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до відповідної місцевої ради виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету відповідної місцевої ради,  відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

На теперішній час, в порушення даних вимог закону квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за другий та третій квартал 2018 року до Піщанської сільської ради на розгляд не надходив.

Олексій Прокопенко, юрист

Напишіть свій відгук