Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді сіл громади можливість взяти безпосередню участь як у формуванні політики з питань, які впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

1) розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у громаді;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань;

3) розроблення механізму взаємодії виконавчих органів міської ради і молодіжних громадських організацій, ініціативних груп на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

4) сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молоді як учасників навчально-виховного процесу;

5) координація роботи молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території населених пунктів громади, в напрямку вирішення актуальних проблем молоді міста та сіл громади;

6) сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об’єднань громадян, учнівської молоді, студентів;

7) сприяння у забезпеченні постійного зв’язку між міською радою та представниками молоді громади з питань молодіжної політики;

8) внесення рекомендацій та пропозицій до міської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;

9) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;

10) сприяння розвитку учнівського самоврядування;

11) виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у громаді;

12) аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;

13) розвиток всебічних зв’язків молоді громади з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;

14) підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді громади;

15) поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді громади;

16) сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.

17) інші завдання, які не суперечать законодавству України.

Закликаємо молодих небайдужих мешканців нашої громади долучитися до створення молодіжної ради та інформувати громадськість про їЇ плани та діяльність!

Напишіть свій відгук